Enorm potential

50% av all världens energi går förlorad som restvärme. Med Helios Innovations nya teknik kan industrier ta tillvara på värmen för att rena havsvatten på ett energi/kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Vi riktar oss mot de allra tyngsta industrierna såsom metall-, papper-, kemikalie-, petroleum- och kraftindustrin mf.

Smältverk
Smältverk

Pappersbruk
Pappersbruk

Raffinaderi
Raffinaderi

Smältverk
Smältverk

1/5
 

Hur funkar det?

Vi har utvecklat avsaltningsmetoden för att utnyttja vattnets evaporativa egenskaper tillsammans med restvärme för maximal avsaltningsförmåga. Det fungerar genom att låta varmt saltvatten flöda igenom special designade cellulosa block, Celdek, där enorma mängder vattenyta exponeras. Bakom blocket finns en stor fläkt som blåser ett stadigt luftflöde igenom och när luften kommer i kontakt med den heta vattenytan förångas cirka 5-10% av vattnet och kommer ut som en het fuktig ånga. Denna ånga kyls sedan ner på kalla havsvattenledningar där man tar tillvara på ett destillerat vatten som industrier kan använda istället för att köpa kommunalt kranvatten. 

Hur funkar det?

När ångan kondenseras på de kalla havsvattenledningarna frigörs stora mängder energi och hettar upp saltvattnet till 50-60 C. Därefter hettas vattnet upp ytterligare till 95C med hjälp av industriell restvärme. Vi bygger våra moduler i isolerade vindtunnlar där luften cirkulerar om och om igen. Detta gör att vi kan bevara luftens rörelsemomentem samt minska värmeförlusterna. 

Vårt erbjudande

Helios Innovations kommer att leverera avsaltningsmoduler av världsklass till kustnära industrier världen över. Vi arbetar med ett modulärt koncept och bygger containerformade moduler som enkelt kan transporteras och installeras. För att minska investeringskostnaden för våra kunder baseras vår affärsmodell på ett leasingkontrakt baserat på de lokala vattenpriserna. Beroende på situation kan våra avsaltningsmoduler generera ett positivt värde efter endast 5 dagars användning